Nuværende medlem

Som nuværende medlem skal du IKKE udfylde en ny formular, da vi har alle dine data og oplysninger.

Ved sæsonstart skal du blot overføre kontingentet via bank, eller MobilePay og huske at anføre hvilke(t) hold du vil danse på.

Vores kasserer sørger for en lille påmindelse via mail, når vi nærmer os. :o)

Har du fået ny mailadresse, mobilnr., eller er du flyttet, skal du sende en mail til:

kasserer@roskildelinedance.com og her oplyse om ændringerne.

Nordea: 2280 - 439 545 6402

MobilePay: 83 453

HUSK at angive navn og hvad du betaler for!

© 2018 Roskilde Line Dance

CVR nr. 3949 5511