Tilmelding til hold 21-22

Tilmelding skal foregå via Nemtilmeld, både for nuværende og nye medlemmer!

Tilmelding kan ske fra den 1. juli 2021.

https://roskildelinedance.nemtilmeld.dk/