Bestyrelsen

Formand

Mette Thomas

Persondata · Administration​

Mobil: 29 70 22 00

Mail:   formand@roskildelinedance.com

Næstformand

Merete Louise Østberg

Instruktørkontakt

Mobil: 40 53 40 83

Mail:   merete@roskildelinedance.com

Kasserer

Rita Løvheim

Økonomi

Mobil: 22 18 28 35

Mail:   kasserer@roskildelinedance.com

Bestyrelsesmedlem

Lisbeth Jensen

Mobil: 41 65 54 12

Mail:   lisbeth@roskildelinedance.com

Instruktørerne

Alis Rasmussen

Hold: Begynder formiddag

        Let øvet formiddag
        Begynder+/Let øvet        

Mobil: 22 63 76 49

Mail:   erik-alis.rasmussen@mail.tele.dk

Anja Brinch

Hold: Let øvet+

        

Mobil: 26 18 23 24

Mail:   anjabrinch@outlook.dk

Hanne Jakobsen

Hold: Begynder

        Øvet

        Åben country torsdag (Lige uger)

Mobil: 22 95 33 57

Mail:   h.jak@live.dk

Merete Østberg

Hold: Åben mix torsdag (Ulige uger)

Mobil: 40 53 40 83

Mail:   merete@roskildelinedance.com

Bestyrelsesmedlem

Laila Lykkegren Gravesen

Mobil: 22 36 34 98

Mail:   laila@roskildelinedance.com

© 2018 Roskilde Line Dance

CVR nr. 3949 5511