Bestyrelsen

IMG_1074.jpg
Formand

Merete Louise Østberg

Mobil: 40 53 40 83

Mail:   formand@roskildelinedance.com

Tina-SH.jpg
Næstformand

Tina Kruse-Christiansen

Mobil: 28 88 68 10

Mail:   tina@roskildelinedance.com

Instruktørerne

Alis Rasmussen

Mobil: 22 63 76 49

Mail:   erik-alis.rasmussen@mail.tele.dk

IMG_1074.jpg
Merete Østberg

Mobil: 40 53 40 83

Mail:   merete@roskildelinedance.com

Laila-SH.jpg
Kasserer

Laila Lykkegren Gravesen

Mobil: 22 36 34 98

Mail:   kasserer@roskildelinedance.com